WAŻNE

Podręczniki do religii i języka mniejszości narodowej niemieckiej (dotyczy uczniów, którzy złożyli deklarację o nauce języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej) zapewniają rodzice/opiekunowie prawni.

Załączniki:
 do góry