22 listopada uczniowie klasy 5b wzięli udział w wycieczce do Opola w ramach projektu „Kreatywna Opolszczyzna – program twórczych metod kształcenia w szkołach Aglomeracji Opolskiej”.
Przygoda uczniów odbyła się w Zaczarowanym Świecie w Opolu na ul. Duboisa 36. Były to cztery rodzaje zajęć dotyczące doświadczeń z matematyki, fizyki, biologii i energii odnawialnej.
Uczestnicy skorzystali z nowoczesnych i ciekawych form kształcenia oraz rozwijali swoje umiejętności, kreatywność i koncentrację, jedocześnie poszerzając swoją wiedzę.
Komentarz uczniów „robi wrażenie” i ich uśmiechy na twarzach to celująca ocena projektu.
 
pedagog Iwona Czichos i psycholog Helena Hapyn
Galeria
 do góry