Z inicjatywy Rady Rodziców i przy wsparciu Dyrekcji naszej szkoły w tym roku po raz pierwszy startujemy z Uczniowskim Budżetem Obywatelskim. Rada Rodziców ze swoich środków sfinansuje ten projekt, który zdobędzie największe poparcie wśród uczniów. Uczniowie zgłaszają pomysły, tworzą projekty, a następnie sami wybierają te, które ich zdaniem są najbardziej atrakcyjne i potrzebne.

 Budżet projektów wynosi:1000 zł dla klas 1-3, 3000 zł dla klas 4-8

 Uczniowie mogą składać projekty

  • indywidualnie
  • grupowo - co najmniej 2 osoby
  • klasowo

 Projekty mogą dotyczyć doposażenia szkoły, zorganizowania spotkań, warsztatów, koncertów, ogólnodostępnych wydarzeń.

 Formularz zgłoszeniowy należy złożyć do 16 lutego do opiekuna Samorządu Uczniowskiego. Druki otrzymali przewodniczący klas na spotkaniu z Radą Rodziców. Będą również dostępne wraz z regulaminem na stronie szkoły.

 WAŻNE DATY:

  • do 16.02.2024           zgłaszanie projektów
  • 19 - 22.02.2024       weryfikacja projektów
  • 23.02.2024              ogłoszenie listy przyjętych projektów
  • 23 - 29.02.2024       promocja projektów
  • 1.03.2024               głosowanie
  • 6.03.2024               ogłoszenie wyników

Regulamin i wnioski znajdują się w zakładce Dla Uczniów --->Samorząd Uczniowski

 do góry