W czwartek 01.02.2024r. odbył się apel podsumowujący I półrocze roku szkolnego 2023/2024. Podczas apelu zostali nagrodzeni wszyscy uczniowie za trud i wysiłek włożony w naukę oraz wyróżnieni Ci, którzy nie opuścili ani jednego dnia w szkole, wykazali się postawą ekologiczną – zbierając surowce wtórne,  brali udział w konkursach oraz reprezentowali szkołę w zawodach sportowych.

W klasach IV-VIII 160 uczniów zostało wyróżnionych za osiągnięcie wysokich wyników w nauce i zachowaniu.

Najwyższą indywidualną średnią w szkole mogą pochwalić się cztery uczennice:

·       Kinga Słupik klasa IV a

·       Kalina Olczyk  klasa V a

·       Natalia Pietraszewska klasa V a

·       Michalina Stańczyk VIII a.

Dziewczyny dokonały wielkiego wyczynu uzyskując  maksymalną możliwą średnią 6,0.

Gratulujemy!!!

Wyróżniliśmy również dwie klasy, które mają najwyższe wyniki w nauce:

-klasę IV c z średnią ocen 5,05 – wychowawca p. Patryk Riemann oraz

-klasę V b  z średnią ocen 5,03 – wychowawca p. Marzena Wolicka - Mazurkiewicz
Gratulujemy!

100% frekwencją na zajęciach szkolnych wykazało się 7 uczniów. Dużą grupę nagrodzonych stanowili uczniowie biorący udział w różnych  konkursach szkolnych i pozaszkolnych. W tej kategorii nagrody odebrało 31 osób. Wyróżnieni zostali również uczniowie, którzy włączyli się w zbiórki surowców wtórnych: należało zebrać minimum 3000 nakrętek, 100 baterii lub 10 toreb makulatury. Takich zaangażowanych osób było 38. Uhonorowano również uczniów, którzy reprezentowali naszą szkołę w zawodach sportowych. W tej kategorii nagrodzono 75 osób.

Słodkie nagrody dla każdego wyróżnionego ucznia ufundowała Rada Rodziców, za co serdecznie dziękujemy.

Na zakończenie spotkania, dyrektor szkoły - pani  Jolanta Bajor przypomniała najważniejsze zasady bezpieczeństwa obowiązujące w szkole oraz życzyła uczniom i nauczycielom  satysfakcji z pracy, sukcesów w nauce i rozwijaniu pasji w II półroczu szkolnym.

                                                                                                          Iwona Czichos, Monika Pilarek

Galeria
 do góry