Szkoła Podstawowa nr 3 w Ozimku

e-mail: gzs@gzs.ozimek.pl
www: sp3.ozimek.pl
Data wydruku: 2020-02-29 10:52:02

Dobra szkoła, dobra praca - mój wybór

Playing with Colours - Zabawa kolorami

logo                                                                                            logo

W ramach programu Unii Europejskiej Dobra szkoła, dobra praca - mój wybórod kwietnia bruczniowie naszej szkoły realizują zajęcia interdyscyplinarne pod nazwą Playing with Colours - Zabawa Kolorami. Temat każdego z zajęć związany jest z innym kolorem, który inspiruje zakres działań związanych z językiem angielskim i plastyką. W planie, obok spotkań w szkole, gdzie uczestnicy korzystają z tablicy interaktywnej oraz pracowni plastycznej, są ujęte również wycieczki. Dwie z nich właśnie się odbyły. 10  maja uczniowie pracowali w Skansenie w Bierkowicach, a 7 czerwca mieli okazję podziwiać malarstwo Józefa Mehoffera oraz wykonać pracę plastyczną na Wzgórzu Wawelskim. Zakończenie działań objętych programem przewidziane jest na grudzień 2014 r.

Alina Matusz

Joanna Dubiel-Stonoga

 

człowiek – najlepsza inwestycja”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego