Dokumenty szkolne

Witamy na stronie BIP Szkoły Podstawowej nr 3 w Ozimku

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Paraolimpijczyków i Olimpijczyków Polskich
46-040 Ozimek, ul. Korczaka 12
e-mail: info@sp3.ozimek.pl , sekretariat@sp3.ozimek.pl

tel./fax.  77 4654375, 

www.sp3.ozimek.pl

NIP: 9910400095


Zgodnie z zapisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) każda instytucja publiczna od Prezydenta RP do szkoły podstawowej i szpitala oraz spółki Skarbu Państwa (itd.) ma obowiązek publikacji w Internecie w ujednoliconej formie pewnych danych.

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

* Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198)
* Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporządzenia z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619))
* Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

  • Data aktualizacji: 2020-11-23 16:50
  • |
  • Licznik odwiedzin: 3 859 053