"PROGRAM ZAJĘĆ DODATKOWYCH WSPIERAJĄCYCH ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011"

               


"człowiek - najlepsza inwestycja"
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


W roku szkolnym 2010/2011 nasze gimnazjum przystąpiło do realizacji projektu systemowego pod nazwą "Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/2011".Program realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Realizacja projektu w szkole rozpoczęła się w listopadzie 2010 r.
W gimnazjum działaniami w ramach projektu zostało objętych 60 uczniów, którzy pracowali w 15-sto osobowych grupach nad rozwijaniem czterech kompetencji kluczowych:
1) kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne - opieka pani Urszula Pęcherz
2) porozumiewanie się w języku ojczystym – opieka pani Małgorzata Szpala
3) kompetencje społeczne i obywatelskie - opieka pani Sylwia Widawska 
4) porozumiewanie się w językach obcych - opieka pani Halina Silicka
Poza rozwijaniem kompetencji kluczowych z każdą grupą realizowane były zajęcia w ramach wsparcia pedagogiczno-społecznego prowadzone przez panią Magdalenę Skonieczkę oraz zajęcia sportowe pod kierunkiem pana Andrzeja Płoszaja.
Projekt zakończono w czerwcu 2011 roku.

 do góry