Dokumenty szkolne

Aktualności 2019/2020

Procedury zwrotu książek i podręczników do Biblioteki Szkoły Podstawowej nr 3 w Ozimku w czasie trwania pandemii COVID - 19

Procedury zwrotu książek i podręczników do Biblioteki Szkoły Podstawowej nr 3 w Ozimku w czasie trwania pandemii COVID - 19

1.Obowiązujące zasady zostały ustalone przez nauczycieli bibliotekarzy w porozumieniu  z Dyrekcją szkoły.
2.Zwrot podręczników i książek z biblioteki szkolnej odbywać się będzie w terminach ustalonych dla poszczególnych klas i przekazanych przez nauczycieli bibliotekarzy za pośrednictwem dziennika elektronicznego uczniom, rodzicom oraz wychowawcom.
3.Zwroty będą przyjmowane w ustalonych dniach i określonych godzinach przed wyjściem ewakuacyjnym z auli  SP3 na zewnątrz -  taras przy segmencie A  (na teren szkoły wchodzimy furtką od strony szkolnego placu zabaw, wg oznaczeń).
4.Należy zwrócić szczególną uwagę, aby przy stoliku zdających książki nie znajdowały się inne osoby oddające je i podejść dopiero wtedy, kiedy ma się pewność, że nikogo innego nie ma. W przeciwnym wypadku należy poczekać, zachowując odpowiedni dystans społeczny.
5.Uczniowie/rodzice dokonujący zwrotu podręczników/książek powinni być w maseczce. Zachowujemy odległość 2 m.
6.Podręczniki zwracane są w kompletach. Prosimy o bezpieczne usunięcie własnych foliowych okładek, zapisanych ołówkiem notatek, zwrócenie uwagi na czystość i estetykę książek.
7.W przypadku zagubienia lub zniszczenia podręcznika/książki, rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do odkupienia nowego egzemplarza, w porozumieniu z bibliotekarzami i w ustalonym terminie.


                                             Opracowali nauczyciele bibliotekarze SP3:
                                                Beata Misiura, Lidia Satanowska

  • Data aktualizacji: 2020-11-23 16:50
  • |
  • Licznik odwiedzin: 3 859 078