W dniach 16 i 17 listopada w naszej szkole gościł pan Mieszko Orski młodszy aspirant z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Opolu.
W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas VI – VIII.

Tematyka spotkania dotyczyła następujących zagadnień:

  • odpowiedzialność karna nieletnich wobec przemocy fizycznej i psychicznej,
  • cyberprzemocy oraz bezpieczeństwa w sieci,
  • niebezpieczeństw związanych z zażywaniem środków psychoaktywnych.

Pan policjant przypomniał także młodzieży o systematycznym uczęszczaniu do szkoły, ponieważ wagary, picie alkoholu i nierealizowanie obowiązku szkolnego przez nieletniego podlegają postępowaniu przed sądem. Omówił również możliwe środki wychowawcze stosowane przez sąd oraz przedstawił rodzaje placówek resocjalizacyjnych w środowisku otwartym, jak również zamkniętym. Młodszy aspirant uświadomił również zebranym uczniom, że błędy popełniane w wieku młodzieńczym mogą mieć swoje odbicie w dorosłym życiu.
Po wysłuchaniu prelekcji uczniowie mieli możliwość zadania pytań funkcjonariuszowi policji.

Spotkanie przebiegło w pozytywnej atmosferze, uczniowie wykazali duże zainteresowanie podejmowanymi tematami.

Dyrekcja szkoły wyraża chęć na dalszą, stałą współpracę z Komendą Miejska Policji w Opolu. Już w tej chwili planowane są dalsze spotkania, ale tym razem z rodzicami uczniów.

 

pedagog Iwona Czichos i psycholog Helena Hapyn

Galeria
 do góry