W czwartek 01.02.2024r. odbył się apel podsumowujący I półrocze roku szkolnego 2023/2024. Podczas apelu zostali nagrodzeni wszyscy uczniowie za trud i wysiłek włożony w naukę oraz wyróżnieni Ci, którzy nie opuścili ani jednego dnia w szkole, wykazali się postawą ekologiczną – zbierając surowce wtórne,  brali udział w konkursach oraz reprezentowali szkołę w zawodach sportowych.

W pierwszym etapie edukacyjnym 100% frekwencją na zajęciach edukacyjnych wykazali się:

·        Bartosz Kędziora

·        Amelia Borek

·        Hanna Pustuła

·        Przemysław Giemza

·        Karolina Rybak

·        Borys Konik

·        Kuba Paruch

·        Eliza Słodkowska

·        Maksymilian Nykiel

·       Hanna Szczepaniak

·        Mateusz Zakrzewski

Uczniowie z klas I-III zostali nagrodzeni za udział w  konkursach szkolnych, m.in. za konkurs plastyczny na najpiękniejszą bombkę zorganizowany przez panią Violettę Wińską oraz za konkursy czytelnicze, które przeprowadziła pani Beata Misiura. Doceniliśmy również uczniów, którzy angażowali się w konkursy pozaszkolne, na etapach gminnych oraz powiatowych. Najlepszymi sportowcami w I półroczu okazali się:

·       Eliza Słodkowska

·       Olga Jaroch

·       Borys Konik

Nowością na apelu podsumowującym w klasach I-III były dyplomy uznania dla uczniów, którzy prezentowali postawę kulturalnego zachowania oraz zdrowego odżywania podczas spożywania posiłków w stołówce szkolnej.

Słodkie nagrody dla każdego wyróżnionego ucznia ufundowała Rada Rodziców, za co serdecznie dziękujemy.

Na zakończenie spotkania, dyrektor szkoły - pani  Jolanta Bajor przypomniała najważniejsze zasady bezpieczeństwa obowiązujące w szkole oraz życzyła uczniom i nauczycielom satysfakcji z pracy, sukcesów w nauce i rozwijaniu pasji w II półroczu szkolnym.

                                                                       Iwona Czichos, Monika Pilarek

Galeria
 do góry