• Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 4 września 2023 r.
 • Zimowa przerwa świąteczna – 23–31 grudnia 2023 r.
 • Ferie zimowe –15-28 stycznia 2024 r.
 • Wiosenna przerwa świąteczna – 28 marca – 2 kwietnia 2024 r.
 • Egzamin ósmoklasisty - 14, 15, 16 maja 2024 r.
 • Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 21 czerwca 2024 r.
 • Ferie letnie – 22 czerwca – 31 sierpnia 2024 r.
 
Dni ustawowo wolne od pracy (opiekę zapewniają rodzice):
 • Zimowa przerwa świąteczna – 23 -31 grudnia 2023 r.
 • Ferie zimowe – 15-28 stycznia 2024 r.
 • Wiosenna przerwa świąteczna – 28 marca - 2 kwietnia 2024 r.
 • Boże Ciało – 30 maja 2024 r.
 
Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-VIII (zapewniona opieka w świetlicy):
 • 2 listopada 2023 r.
 • 29 kwietnia 2024 r.
 • 30 kwietnia 2024 r.
 • 2 maja 2024 r.
 • 14, 15, 16 maja 2024 r. (egzamin ósmoklasisty)
 • 31 maja 2024 r.
 do góry