W dniu 08.04.24r. odbyło się spotkanie ze strażakiem, Prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Schodni, Panem Markiem Elisem. W trakcie spotkania Pan zaznajomił dzieci z ciekawostkami związanymi z pracą zawodową strażaka, przestrzeganiem zakazów, zachowaniem bezpieczeństwa w czasie: pożaru oraz wypadku. Dzieci dowiedziały się w jakich okolicznościach można wzywać straż pożarną, że strażacy nie tylko gaszą pożary, ale również są wzywani do wypadków samochodowych.

Wiedza, którą dzieci nabyły utrwalana będzie przy każdej okazji podczas zajęć, aby nabrały pewności siebie w trudnych sytuacjach i mogły udzielić pomocy sobie i innym. Dzięki takim spotkaniom dzieci poznają i szanują ciężką i odpowiedzialną pracę strażaków; wiedzą jak dbać o własne i innych bezpieczeństwo. Kształtują odpowiednie zachowania w trudnych sytuacjach, zaznajamiają się z sytuacjami, w których powinny korzystać z numerów alarmowych.

Magdalena Wierzbicka

Galeria
 do góry